hobbyfokkerij           "de Gaelekamp"

 

 Diverse lachduiven ( tortel) duiven  

 

Deze soort heb ik mij 2010  aangeschaft om  reden dat deze duiven steeds meer worden geshowd op de wat grotere tentoonstelingen. Dit in tegenstelling van de oorspronkelijke duiven die minder in getale worden tentoongesteld. Het is dan ook als kweker leuker dat er meer concurentie is in de diverse diersoorten. Dit is dan ook de reden dat ik minder oorsprokelijke duiven nu meer heb en meer heb toegelegt op de lachduiven. Voor mij ook leuk dat ik met een eigen gekweekte lachduif , kampioen van de Frieslandshow in 2010 en 2011 ben geworden in  de diergroep: Siervogels.

Ik kweek op dit moment met :

2 kweekkoppels kleurkoppen

5 kweekkoppels witkoppen, waarvan 1 koppel met een split, om de vogels op goed formaat en kleur te houden

In 2011 heb ik van deze 3 koppels diverse jongen groot gekregen. Ik ga in oktober dan met deze jonge dieren naar diverse tentoonstellingen. Met de keurresultaten ( beoordelingen) kan ik dan  kijken welke ik in  het begin van 2012 wil gaan inzetten voor de fok. Het ligt in de bedoeling om met de 3 koppels lijnenkweek te gaan toepassen. Dit houd in dat je de jongen terug paart op de ouders, die je dan daar weer van  de jongen terug paart op de grootouders. Je krijgt dan dat de kleinkinderen 70% van de kernmerken van de grootouders bezitten. Zo bouw je een stam op in een kleur. Natuurlijk moeten de stamvader en/of moeder wel van zeer goede kwaliteit zijn om dit te doen, immers de slechte eigenschappen worden dan ook mee in de stam gekweekt. Als je steeds vreemde/ andere dieren aanschaft kom je nooit aan een eigen stam toe om deze op te bouwen. Let wel: F of U predicaat dieren wil niet zeggen dat deze ook deze hoge predicaatdieren ook als nakomelingen zal gaan opleveren. Je zal ook goed naar formaat, kleur, bouw en type moeten gaan kijken. Ook moet je gaan kijken wat de goede eigenschappen zijn van de fokdieren die je wilt gaan inzetten. Dit is alleen van belang als je ook met deze dieren wilt gaan showen op de diverse tentoonstellingen. 

Zo u ziet heb ik mijn duiven ruim gehuisvest. Dit doe ik met opzet, ik wil de vogels ruimte geven om ook te kunnen vliegen. In deze vluchten kweek ik ook. In veel gevallen worden lachduiven in broedkooien gehuisvest om te kweken, ik ben daar niet een voorstander van. Het is wel zo dat lachduiven in broedkooien prima kweekresultaten halen, misschien wel beter als in ruime vluchten, maar dit is voor mij geen reden om dit te gaan doen.

Hieronder de beschrijving van de:

lachduiven ( tortelduiven)

(Streptopelia risoria)

 

 

Algemeen 

Lachduifjes zijn vogels die zowel in de huiskamer als in een volière gehouden kunnen worden. Ze werden door de zeelieden van de VOC in Europa geïntroduceerd en werden eeuwenlang gehouden voor de gezelligheid en uit bijgeloof. Duiven zouden namelijk beschermen tegen ongeluk en ziekten.
Als u overweegt om een lachduif als huisdier te kopen, is het belangrijk dat u zich van tevoren goed laat informeren. Deze huisdierenbijsluiter is hierbij een hulpmiddel.

Verschillende soorten

De lachduif is een gedomesticeerde vogel die al eeuwenlang door mensen wordt gekweekt, en er zijn dan ook verschillende varianten van te vinden. Heel bekend en geliefd is de witte vorm. Zo zijn er ook bonte, kaneelkleurige en isabelduiven, en ook bestaan er lachduiven met gekrulde of extreem zijdeachtige veren. De lachduif laat doorgaans het bekende 'koekerroee!' horen, afgewisseld met een 'hihihhi!', waaraan hij zijn naam te danken heeft. Deze roep onderscheidt hem van de hier sinds 1949 broedende Turkse tortel (Streptopelia decaocto), waar hij qua uiterlijk sterk op lijkt. De laatste is echter een wilde vogel, die niet in huis gehouden mag worden. Ook de oorspronkelijke Tortelduif (Streptopelia turtur), nu 'Zomertortel' genoemd, is een echte wilde vogel die hier alleen als zomergast te vinden is. Beide laatste soorten vallen onder de Flora en Faunawet en mogen niet verhandeld, vervoerd of gehouden worden.

Natuurlijk gedrag

De lachduif is de gedomesticeerde vorm van de Afrikaanse tortelduif, Streptopelia roseogrisea. Deze soort komt voor ten noorden en zuiden van de Sahara, in een brede strook vanaf Senegal en Mauritanië naar het oosten toe tot aan de kust van de Rode Zee in Sudan en Ethiopië. Hij bewoont daar open, droge gebieden met doornstruiken en acacia’s, in de buurt van water. Maar hij komt ook voor in open cultuurlandschap, tuinen en parken. In het wild vormen de duiven koppels die een eigen territorium bezetten, waarin ze geen andere duiven dulden.

Huisvesting

Vooral in de broedtijd is het typische territoriale gedrag van lachduiven sterk aanwezig. Daarom kunt u de dieren het beste paarsgewijs huisvesten. Lachduiven zijn verdraagzaam tegenover andere vogels. Buiten het broedseizoen kunnen twee duivinnetjes ook goed bij elkaar gehouden worden.
Heeft u de duiven in een buitenvolière, zorg er dan voor dat het nachthok vrij is van wind, regen en tocht. Ze kunnen dan ook in de winter buiten blijven. Lachduiven houden van zon, maar zorg ook voor schaduwplekken voor als het te warm wordt. De volière moet langer zijn dan hoog zodat ze kunnen vliegen. De vloer mag geen kieren hebben waar vuil tussen kan komen. Voor een paartje moet het hok minimaal 90x50x50 centimeter groot zijn. U kunt lachduiven niet zoals postduiven vrij laten uitvliegen, ze zullen verdwalen of gevangen worden door roofdieren.
Lachduiven kunt u ook binnenshuis houden. Een ruime huiskamervolière is een prima huisvesting voor een koppeltje lachduiven. Kies een kooi met een dichte achterwand zodat de duiven beschutting en veiligheid hebben. Zorg voor minimaal twee zitstokken, schelpenzand op de bodem en wat nestelmateriaal. Lachduifjes
zijn namelijk erg goede broeders, de vruchtbaarheid van duiven is spreekwoordelijk. Ze zullen hoe dan ook gaan leggen, al is het op de kale vloer. Lachduiven nemen graag een zandbad, zet een lage brede schaal met schoon zand op de vloer van de volière.

Verzorgen en hanteren

Lachduiven zijn rustige, vriendelijke vogels die gemakkelijk te hanteren zijn. Een duif kunt u het beste oppakken door één hand rond het achterlijf te plaatsen. Uw duim rust nu op de onderrug en de vleugelveren, de pootjes houdt u tussen uw wijs- en middelvinger. Ringvinger en pink geven de buik steun. Met uw andere hand kunt u de borst extra ondersteunen of handelingen uitvoeren zoals de bek openen ter inspectie of de duif betasten. Op deze manier kunt u de gezondheid van de duif controleren of bijvoorbeeld de nagels bekijken en indien nodig knippen. Wees voorzichtig met de veren, ze kunnen snel beschadigen.
Maak regelmatig het hok schoon en krab ontlasting weg van vloeren en zitstokken. Het water moet dagelijks ververst worden en ook de voer- en drinkbakken moeten regelmatig goed worden schoongemaakt.

Voeding

U kunt uw lachduif kant en klaar tortelduivenvoer geven. Hierin zit alles wat de duiven nodig hebben. Geef niet meer voer dan een duif per dag op kan eten, zodat hij alle voedingsstoffen binnenkrijgt.
Pas de voeding van uw duiven aan voordat het broedseizoen begint. De dieren hebben in die periode behoefte aan extra eiwit. Voer daarom bij met parkietenkrachtvoer, eivoer of duivenkorrels. Lachduiven houden ook van groenvoer.
Voor een goede spijsvertering heeft de lachduif maagkiezels nodig in de vorm van grit. U
kunt het beste volièregrit kopen in plaats van duivengrit, omdat dit laatste voor de lachduif te groot is. Grit met gemalen schelpen erin is goed voor de kalkbehoefte van de duiven, vooral als ze eieren gaan leggen.
Natuurlijk heeft de duif elke dag schoon drinkwater nodig. Om vervuiling te voorkomen kunt u het beste kiezen voor een drinkfles.

Van jong tot volwassen dier

Het verschil tussen het mannetje (de doffer) en het vrouwtje (de duivin) is bij de lachduif moeilijk te zien. U kunt hiervoor het beste naar het gedrag van de dieren kijken, want in de broedtijd zullen de doffers baltsen, waarbij ze buigende bewegingen maken. Als de duiven zich willen gaan voortplanten, zoeken zij een geschikte plek voor het nest. Geef de dieren hiervoor een bakje van twintig bij twintig centimeter met een opstaande rand van ongeveer zeven centimeter of een duivenmand.
De lachduif legt twee eieren die door zowel doffer als duivin bebroed worden. Na veertien dagen komen de eieren uit. De jongen worden door beide ouders gevoerd met kropmelk. Na ongeveer vijftien dagen verlaten de jongen het nest. Ze hebben dan al veren maar kunnen nog niet voor zichzelf zorgen. De ouders, met name de doffer, zorgen nog enige tijd voor de jongen. Als ze zelfstandig kunnen eten kunt u de jongen het beste bij de ouders weghalen. Meestal heeft het ouderpaar dan al weer een volgend nest. Lachduiven kunnen wel dertig jaar oud worden.

Voor het op een verantwoorde wijze houden van dit huisdier is geen speciale ervaring nodig. Wel dient u er voor te zorgen van tevoren goed geïnformeerd te zijn.

Ik wil mijn collectie verder gaan uitbreiden met, lachduiven in Californian witpennen,